Zrzut_ekranu_2021-11-06_140205-removebg-preview

KONFERENCJE

Zrzut_ekranu_2021-11-06_140710-removebg-preview

KONFERENCJE

Organizowane przez nas konferencje mają na celu przybliżanie problematyki funkcjonowania samorządów uczniowskich oraz stojących przed nimi wyzwań.

27.10.2023

Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego włączyliśmy się w powiatową konferencję „Autentyczny lider samorządu uczniowskiego”...

26.05.2023

Zaraz po rejestracji uczestników i krótkim przemówieniu Pani Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska Justyny Chrebel, rozpoczęliśmy pierwszy panel: „Nie wystarczy być aktywnym, czyli mały przewodnik po byciu społecznikiem”....

16.01.2023

16.01 znaleźliśmy się na Konferencji Samorządów Uczniowskich organizowanej przez Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia, dziękujemy za zaproszenie.

Paweł Kierakowicz poprowadził tam warsztaty, w formie dyskusji z nauczycielami, podczas których...

09.12.2022

Uczestniczyliśmy w Kongresie Samorządów Uczniowskich, przygotowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Bielska-Białej.

Gdzie Paweł, Klaudiusz oraz Maciej przeprowadzili warsztaty „Wyjdźmy z impASU”. Warsztat rozpoczęliśmy od definicji Samorządności Uczniowskiej, aby wchodząc w warsztat myśleć o tej samej strukturze...

13.12.2022

PodrASUjmy współpracę Samorządów Uczniowskich i Młodzieżowych Rad
Właśnie taki tytuł miał nasz Panel na Kongresie zorganizowanym przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Panel poprowadziła Kasia Huńkowska, która przedstawiła uczestnikom informacje...

25.11.2022

Odbyła się już druga Konferencja Samorządów Uczniowskich Województwa Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy.

Uczestnicy mogli wysłuchać kilku ciekawych paneli poprowadzonych przez...

15.11.2022

W listopadzie, Paweł Kierakowicz – Prezes ASU, znalazł się na panelu dyskusyjnym “Różne oblicza profilaktyki” na Konferencji - Bezpieczni w sieci.

Przedstawił on w jaki sposób Akademia przyczynia się do kształtowaniu pasji oraz rozwijania zainteresowań...

03.06.2022

3 czerwca 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu odbył się Kongres Młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodzi Dla Torunia. Nasze stowarzyszenie wsparło to wydarzenie jako organizacja partnerska.

Celem kongresu było kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, wysłuchania propozycji rozwiązania ważnych problemów...

30-31.05.2022

30-31 maja odbył się WELCONOMY Forum w Toruniu. To kongres poświęcony aktualnym kwestiom społeczno-gospodarczym, który przyciąga przedstawicieli biznesu, nauki i polityki.

Na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej, Prezes Akademii SU - Paweł Kierakowicz wziął udział w dyskusji...

23.05.2022

23 maja 2022 roku w Ziębickim Centrum Kultury odbyła się konferencja “Młodzi w Samorządzie”. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych z całego powiatu ząbkowickiego i wzięło w nim udział ponad 100 przedstawicieli społeczności szkolnych.

Celem konferencji było stworzenie dla uczniów przestrzeni do rozwijania umiejętności pracy w zespole oraz zdolności kooperacyjnych....

22.04.2022

22 kwietnia 2022 r. przeprowadziliśmy jeden z paneli w trakcie kongresu edukacyjnego dla bydgoskich szkół średnich "Z demokracją za pan brat".

Celem wydarzenia było przede wszystkim promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym....

26.11.2021

26 listopada 2021 r. w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku odbyła się Konferencja Samorządów Uczniowskich województwa kujawsko-pomorskiego. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 17 szkół ponadpodstawowych.

Konferencja Samorządów Uczniowskich pozwoliła szkolnym samorządom rozwinąć swoją wiedzę oraz podzielić się swoim doświadczeniem....

07-09.06.2021

Młodzieżowy Panel Obywatelski to 3-dniowa, ogólnopolska konferencja, którą zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją na Rzecz Praw Ucznia oraz Unią Rozwoju. Jej celem było stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany myśli i wypracowania rekomendacji przez uczniów w zakresie rozwoju systemu edukacji, zwłaszcza w kontekście wyzwań, które uwypukliła pandemia COVID-19....

20.11.2019

Kolejna nasza Konferencja odbyła się 20 listopada 2020 roku w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 26 wrocławskich szkół ponadpodstawowych. 

Jednym z celów konferencji było przekazanie przedstawicielom samorządów uczniowskich oraz ich opiekunom sposobów jak mogą wdrażać zaplanowane przez nich projekty oraz skąd mogą pozyskać na to fundusze...

04.06.2019

Pierwsza Konferencja Inauguracyjna naszego stowarzyszenia odbyła się 4 czerwca 2019 roku i miała ona miejsce w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. 

Działaliśmy wówczas jeszcze jako grupa nieformalna, jednak nasze wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Wrocławia oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty....