PodrASUjmy współpracę Samorządów Uczniowskich i Młodzieżowych Rad 

👉Właśnie taki tytuł miał nasz Panel na 3 Dolnośląskim Kongresie Młodzieży zorganizowanym przez 🤩Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Panel poprowadziła Kasia Huńkowska, która przedstawiła uczestnikom informacje takie jak:

👉Czym różni się SU i MRM

👉Dlaczego ważna jest pomiędzy nimi współpraca

👉Dlaczego należy dbać o to by każdy SU miał swojego przedstawiciela

👉Problemy spotykane w SU i MRM

👥 Na koniec odbyła się dyskusja Uczestników, o pomysłach na współpracę pomiędzy SU i MRM oraz rozwiązaniach które stosują w swoich samorządach