KS-removebg-preview

KONKURS GRANTOWY "KLIMATYCZNA SZKOŁA"

KLIMATyczna SZKOŁA 2022 to konkurs grantowy skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu wrocławskiego. 

Uczniowie, którzy mieli pomysł na szkolny projekt ekologiczny, na to jak zaadaptować przestrzeń swojej szkoły do zmian klimatycznych i potrafili się zorganizować w grupę projektową mogli zapisać się na wydarzenia. Podczas niego Komisja przyglądała się prezentacji projektów.
Głównym celem projektu było zaangażowanie społeczności uczniowskiej w proekologiczne działania i promowanie ekologii w codziennym życiu szkolnym. To również upodmiotowienie uczniów - zapraszanie uczniów do samodzielnego przejścia procesu od kreatywnego pomysłu, przez zdobycie środków, do realizacji. Po raz kolejny Akademia SU połączyła wsparcie finansowe wraz ze wsparcie merytorycznym, przy tym pokazując istotę współpracy i samorządności uczniów w tematyce ważnej na młodego pokolenia.

CELE

Wszystkie działania podejmowane w ramach Programu powinny sprzyjać:

  1. rozwojowi działań ekologicznych we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych i wspieraniu procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych;
  2. stwarzaniu możliwości bezpośredniego kontaktu przedstawicieli młodego pokolenia z mechanizmami partycypacyjnymi we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych;
  3. kształtowaniu kompetencji społecznych młodych ludzi;
  4. zwiększeniu aktywności i poziomu integracji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych, a także wspieraniu procesu ich samoorganizacji w podejmowanych działaniach;
  5. promocji ochrony środowiska oraz klimatu wśród młodzieży;
  6. stwarzaniu warunków do prowadzenia edukacji środowiskowej w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej.

KRYTERIA

1. Oparcie pomysłu o wiedzę
Czy projekt odpowiada na realną potrzebę środowiskową? Czy to działanie na skalę szkoły może przynieść rzeczywisty rezultat?
2. Zaangażowanie uczniów
Ile osób będzie przygotowywać projekt? Ile będzie beneficjentami? Ile będzie brało udział w działaniach?
3. Impactowość
Jaki jest cel? Czy da się go zmierzyć? Jak? Jaki jest stosunek nakładu zasobów do efektów?
4. Długofalowość skutków
Czy projekt pomoże doraźnie czy wprowadzi zmianę na dłuższą metę?
5. Innowacyjność
Czy rozwiązania są kreatywne/przemyślane/wykorzystują atuty członków zespołu?

WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO

Najlepszy projekt miał zostać dofinansowany (aż do 5 tysięcy złotych!), wsparty merytoryczne przez Akademię SU i Fundację Green Gaya. 
Projekt przewidywał wsparcie jednej, wybranej przez Komisję szkoły, ale w pierwszej edycji ze względu na bardzo wysoki poziom projektów, Komisja zdecydowała się rozszerzyć wsparcie. 

PARTNER PROJEKTU

Fundacja Green Gaya

skyris Asu bez tła

Wesprzyj nasze działania - przekaż darowiznę na cele statutowe:
Nr konta 45 1090 2398 0000 0001 5185 4406
NIP 8952245227
REGON 52274935000000
KRS 0000985481

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja SKYRIS

Polityka prywatności        Mapa strony