Zrzut_ekranu_2021-11-06_140205-removebg-preview

DOKUMENTY

Zrzut_ekranu_2021-11-06_140710-removebg-preview

BADANIA

Aby lepiej zrozumieć potrzeby oraz problemy społeczności szkolnych prowadzimy również badania.
W ten sposób możemy dostosowywać nasze działania do rzeczywistych i bieżących potrzeb szkół oraz skuteczniej docierać do naszej grupy docelowej, jaką są samorządy uczniowskie.

BADANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Badanie zostało przeprowadzone przez stowarzyszenie Akademia Samorządów Uczniowskich na przełomie października i listopada 2020.
Jego celem było zapoznanie się z zasadami oraz procedurami przeprowadzania wyborów do samorządu uczniowskiego we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych.

Jest to kompleksowe badanie ankietowe poruszające kwestie m.in. prowadzenia kampanii wyborczych w szkołach oraz tego jak wygląda wybieranie członków do zarządu Samorządu Uczniowskiego a jego wyniki umożliwiają określenie poziomu demokratyzacji społeczności szkolnej.

Badanie zostało przeprowadzone poprzez anonimową ankietę internetową i wzięło w nim udział 57 uczniów z 26 wrocławskich szkół, w tym 19 liceów ogólnokształcących i 7 techników.

raport

ARTYKUŁY