Zrzut_ekranu_2021-11-06_140205-removebg-preview

BADANIA

Zrzut_ekranu_2021-11-06_140710-removebg-preview

BADANIA

Aby lepiej zrozumieć potrzeby oraz problemy społeczności szkolnych prowadzimy również badania.
W ten sposób możemy dostosowywać nasze działania do rzeczywistych i bieżących potrzeb szkół oraz skuteczniej docierać do naszej grupy docelowej, jaką są samorządy uczniowskie.

ANKIETA DOTYCZĄCA BADANIA MEDIÓW SZKOLNYCH

Z radością zapraszamy Państwa szkołę do wzięcia udziału w naszej najnowszej ankiecie, której celem jest zrozumienie potrzeb i wyzwań stojących przed samorządami uczniowskimi w tworzeniu mediów szkolnych takich jak gazetki szkolne, blogi szkolne, profile na mediach społecznościowych, radiowęzły szkolne, telewizje szkolne itp.

Ankieta ta, jest całkowicie bezpłatna i ma na celu zebranie cennych informacji zwrotnych, które pomogą nam zidentyfikować obszary wymagające poprawy i innowacji w środowisku szkolnym. Jej głównym projektantem jest jeden z członków Akademii, któremu temat mediów szkolnych jest bardzo bliski.

Biorąc udział w naszej ankiecie, Państwa szkoła nie tylko przyczyni się do szerszego zrozumienia aktualnej sytuacji mediów szkolnych, ale także zyska dostęp do unikalnych możliwości wzrostu i rozwoju. Z wzięcia udziału w naszej ankiecie wynika kilka kluczowych korzyści:

  • Bezpłatny udział: Szkoła nie ponosi żadnych kosztów przystąpienia do tej ankiety.

  • Widoczność w mediach społecznościowych: Szkoły uczestniczące mogą dzielić się swoim zaangażowaniem na swoich platformach mediów społecznościowych.

  • Ekskluzywne warsztaty: Wybrane szkoły będą miały szansę wziąć udział w warsztatach, podczas których nasi eksperci przedstawią spersonalizowane spostrzeżenia i praktyczne strategie w oparciu o wyniki ankiety.

  • Możliwości doskonalenia: Ta ankieta to fantastyczna okazja  aby zidentyfikować mocne strony i obszary wymagające rozwoju, pomagając w stworzeniu skuteczniejszego samorządu uczniowskiego wzbogacającego doświadczenia edukacyjnego dla uczniów i personelu.

Wierzymy, że udział Państwa szkoły byłby niezwykle cenny i znacznie przyczyniłby się do ogólnego sukcesu tej ogólnopolskiej inicjatywy.

W razie pytań lub potrzeby dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem badania@akademiasu.org.pl 

BADANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Badanie zostało przeprowadzone przez stowarzyszenie Akademia Samorządów Uczniowskich na przełomie października i listopada 2020.
Jego celem było zapoznanie się z zasadami oraz procedurami przeprowadzania wyborów do samorządu uczniowskiego we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych.

Jest to kompleksowe badanie ankietowe poruszające kwestie m.in. prowadzenia kampanii wyborczych w szkołach oraz tego jak wygląda wybieranie członków do zarządu Samorządu Uczniowskiego a jego wyniki umożliwiają określenie poziomu demokratyzacji społeczności szkolnej.

Badanie zostało przeprowadzone poprzez anonimową ankietę internetową i wzięło w nim udział 57 uczniów z 26 wrocławskich szkół, w tym 19 liceów ogólnokształcących i 7 techników.

raport