Zrzut_ekranu_2021-11-06_140205-removebg-preview

Oferta warsztatów

Wyjdźmy z impASU

Zrzut_ekranu_2021-11-06_140710-removebg-preview

Autorskie warsztaty przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnią działalność misyjną naszej organizacji. Warsztatowcy w trakcie 5-godzinnego szkolenia wprowadzą uczniów w to, czym jest samorządność w szkole oraz przedstawią podstawowe mechanizmy partycypacyjne, w jakie zaangażować się może każdy uczeń.

Odbiorcy warsztatów: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Liczebność grupy: minimalna: 20; optymalna: 32; maksymalna: 52.

Czas trwania: około 5 godzin zegarowych

Miejsce: stacjonarnie w szkole, ośrodku kultury lub innym miejscu zapewnionym przez szkołę

Metody i formy dydaktyczne: metody podające (pogadanka, anegdota), problemowe (wykład problemowy, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczne, metaplan, burza mózgów), praktyczne (metoda projektów)

Kluczowe zagadnienia: zaangażowanie uczniów i uczennic, synergia grupowa, zmiana społeczna, osobowość, sieci społecznej

Cel

dać uczniom wiedzę, umiejętności i narzędzia do wykorzystania ich potencjału osobistego oraz cech osobowościowych na rzecz swoich szkolnych społeczności

Szkolenie przebiegać będzie według osi:

  • Sep 18, 2022

    potencjał osobisty

  • Sep 18, 2022

    możliwości grupy

  • Sep 18, 2022

    materializacja efektywności (tworzenie inicjatywy)

Uczniowie nauczą się rozpoznawać swoje cechy osobowościowe oraz wykorzystywać je w codziennej działalności na rzecz swojej społeczności. W oparciu o tę wiedzę przygotują zespołowo konkretny plan na inicjatywę w szkole.

We wszystkim wesprą ich warsztatowcy ze strony Akademii. Kluczowe przy tym będzie zidentyfikowanie i przeanalizowanie potrzeb konkretnej grupy oraz rozwiązanie problemów, które dostrzegają uczniowie i nauczyciele. Zakładamy wcześniejsze przeprowadzenie ankiety badającej typy problemów wśród społeczności szkolnej w obszarze samorządności szkolnej. Na tej podstawie dopasujemy plan warsztatowy pod Wasze potrzeby.

PMP_0263
PMP_0274
PMP_0296
PMP_0516
PMP_0498
PMP_0569
P1100434
P1100436
P1100438
kongrestorun22 (5)
kongrestorun22 (6)
kongrestorun22 (3)
kongrestorun22 (2)
plonsk12
plonsk8
plonsk9
plonsk7
plonsk14
ziebice2022_2
ziebice2022_3
Bolesławiec2019 (9)
Bolesławiec2019 (3)
Bolesławiec2019 (5)
dlugoleka221 (4)
dlugoleka221 (1)
dlugoleka221 (2)
dlugoleka221 (3)
warsztatlox
dlugoleka2101_3
zebranie29012022_3
zebranie29012022_2
previous arrow
next arrow
PMP_0263
PMP_0274
PMP_0296
PMP_0516
PMP_0498
PMP_0569
P1100434
P1100436
P1100438
kongrestorun22 (5)
kongrestorun22 (6)
kongrestorun22 (3)
kongrestorun22 (2)
plonsk12
plonsk8
plonsk9
plonsk7
plonsk14
ziebice2022_2
ziebice2022_3
Bolesławiec2019 (9)
Bolesławiec2019 (3)
Bolesławiec2019 (5)
dlugoleka221 (4)
dlugoleka221 (1)
dlugoleka221 (2)
dlugoleka221 (3)
warsztatlox
dlugoleka2101_3
zebranie29012022_3
zebranie29012022_2
previous arrow
next arrow

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@akademiasu.org.pl lub zadzwoń pod numer +48 722 319 262

Wycenę warsztatów przygotujemy indywidualnie w oparciu o szczegółowe informacje, uwzględniając m.in. lokalizację szkoły.