KONFERENCJE

Konferencja "Młodzi w Samorządzie"

23 maj 2022r.

23 maja 2022 roku w Ziębickim Centrum Kultury odbyła się konferencja “Młodzi w Samorządzie”. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych z całego powiatu ząbkowickiego i wzięło w nim udział ponad 100 przedstawicieli społeczności szkolnych.

Celem konferencji było stworzenie dla uczniów przestrzeni do rozwijania umiejętności pracy w zespole oraz zdolności kooperacyjnych. Nasze wydarzenie stanowiło inspirację dla młodzieży do tworzenia nowych inicjatyw oraz podniesienia efektywności już podejmowanych przez nich działań.

Wspólnie z uczestnikami szukaliśmy odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:
Co młody człowiek odkrywa dzięki działalności w Samorządzie Uczniowskim?
Jak budować zespół w ramach Samorządu Uczniowskiego?
Jak aktywizować młodzież szkolną?

Rozpoczęcia konferencji oraz powitania gości i uczestników dokonali Mariusz Szpilarewicz - Burmistrz Miasta Ziębic, Wiktor Ochał - Radny Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Paweł Kierakowicz - Prezes Akademii Samorządów Uczniowskich.

Panel wykładowy "Co młody człowiek odkrywa dzięki pracy w Samorządzie Uczniowskim"

Podczas panelu wykładowego Prezes i założyciel Akademii Samorządów Uczniowskich - Paweł Kierakowicz wraz z uczestnikami odkrywał jaki potencjał oraz wartości niesie za sobą samorządność. Przy tej okazji podzielił się on z uczestnikami historią o początkach swojej działalności oraz doświadczeniami z pracy na rzecz swoich społeczności szkolnych.

Warsztat "Team building, czyli co nieco o budowaniu zespołu"

Warsztat poprowadzony został przez członkinie Akademii Samorządów Uczniowskich - Kasię Huńkowską oraz Wiktorię Tadlę bardzo zintegrował ze sobą uczestników. Wspólnie zdefiniowali oni problemy z jakimi uczniowie borykają się przy realizacji swoich inicjatyw, następnie szukając ich rozwiązań opracowali modelowe działania Samorządu Uczniowskiego.

Debata

Zwieńczeniem całego wydarzenia była debata, w której wzięli udział:
Wiktoria Tadla - przedstawicielka ASU oraz radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Hubert Koszyk - radny Młodzieżowej Rady Miasta Ząbkowice Śląskie,
Wiktor Ochał - Radny Rady Miejskiej w Ziębicach.
Odpowiadali oni na pytania uczestników o to jak wyglądały początki ich działalności samorządowej oraz o wyzwaniach jakie się z tym wiązały.

Całe wydarzenie powstało przy współpracy z Burmistrzem Ziębic - Mariuszem Szpilarewiczem, Centrum Kultury Ziębice oraz Radnym Rady Miejskiej w Ziębicach - Wiktorem Ochałem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie oraz za tak liczną obecność!

ziebice2022_1
ziebice2022_2
ziebice2022_3
ziebice2022_4
ziebice2022_5
ziebice2022_6
ziebice2022_7
ziebice2022_8
ziebice2022_9
ziebice2022_12
ziebice2022_11
ziebice2022_10
ziebice2022
previous arrow
next arrow
ziebice2022_1
ziebice2022_2
ziebice2022_3
ziebice2022_4
ziebice2022_5
ziebice2022_6
ziebice2022_7
ziebice2022_8
ziebice2022_9
ziebice2022_12
ziebice2022_11
ziebice2022_10
ziebice2022
previous arrow
next arrow