Reduce Reuse Recycle

1000 zł

Projekt Techikum nr 16 – Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu, który został wybrany jako drugi najlepszy projekt podczas KLIMATycznej SZKOŁY!


Celem jest ukazanie jak ważne w otaczającym nas świecie są zasady moralnego wykorzystania produktów już przetworzonych, tym samym budując poczucie odpowiedzialności za świadome działania zagrażające środowisku i jednoczesne ich zaprzestanie oraz mobilizacji do zmiany swoich przyzwyczajeń ekologicznych.
W ramach projektu odbędzie się:
1️⃣ Quiz ekologiczny
2️⃣ Wystawa (makiety) – ukazanie wizji uczniów, jak i ich zaprezentowanie tak, by każdy czerpał dla siebie pewna naukę
3️⃣ Zajęcia poruszające tematykę zanieczyszczenia środowiska na godzinie wychowawczej (warsztaty)- dokształcenie uczniów w tematach zagrażających środowisku tak, by być świadomym tych zagrożeń poprzez prezentacje, które przedstawią reprezentanci klas
4️⃣ Drugie życie ubrań (rewia mody) – zaciekawienie społeczeństwa praktycznym przerobieniem niepotrzebnych ubrań i stworzenie innych rzeczy z wykorzystanych już raz materiałów
5️⃣ Codzienna ciekawostka związana z dbaniem o środowisko – chcemy tym samym wzbudzić zainteresowanie i ciekawość każdego dnia projektu tak aby zapał do pracy nie zgasł, a ciekawostki będą widniały każdego dnia na głównej tablicy ogłoszeń szkolnych przy samym wejściu
6️⃣ Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej – mobilizacja do pracy i samokształcenia się w celach praktycznych, jak i teoretycznych w formie plastycznej, by ekspresją ukazać uczucia, które nami targają w myśli ochrony środowiska


Projekt mocno pogłębiający świadomość w temacie ekologii. Mamy nadzieję, że ta wiedza będzie kiełkowała przez lata 🌿