nASUneliśmy komunikacje w szkołach w Radziejowie

15 stycznia na organizowanym wspólnie z Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie spotkaniu, Klaudiusz Salamon i Paweł Kierakowicz poprowadzili dla uczniów i nauczycieli 11-stu szkół podstawowych nowe warsztaty „nASUńmy komunikację – jak komunikować, żeby rozmawiać”🗣️.

Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki efektywnej komunikacji i dowiedzieć się, co może ją utrudniać. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pozytywną energię, mamy nadzieję, że warsztaty przyniosą Wam ogromne korzyści📈

Nowe warsztaty ” SpASUjmy się ” skupiają się wokół komunikacji: przechodzimy od komunikacji ja-ja, po ja-inni. Warsztat polega na przekuwaniu teorii w praktykę i prób zdrowego podejścia do aspektu współpracy – nieodłącznej części każdego samorządu.

Zapraszamy do kontaktu!