Bydgoskie samorządy uczniowskie wyszły z impASU

Samorządy Uczniowskie głosem doradczym

Młyny Rothera we współpracy z Akademią Samorządów Uczniowskich rozpoczeły cykl „Młodzieżowi Liderzy”! Pomysły Samorządów Uczniowskich nie muszą być tylko w szkole – wychodzimy z impASU, tworzymy projekty w mieście!

Bydgoskie Samorządy Uczniowskie współpracują z Młynami, wypracowując ofertę dla młodych! Otwierają drzwi na pomysły, a nasze warsztaty poprowadzone przez niezastąpionych i doświadczonych liderów (Kacpra Wieczorkowskiego, Mikołaja Hetziga) pozwoliły pobudzić wodzę kreatywności!

Razem tworzymy coś niesamowitego!

fot. Łukasz Grzybowski / Młyny Rothera