“Wyjdźmy z impASU” w Toruniu

Wczoraj w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu odbyły się warsztaty, noszące nazwę “Wyjdźmy z impASU”, zorganizowane przez Akademię Samorządów Uczniowskich.

Głównym celem warsztatów było zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły poprzez rozwijanie umiejętności przywództwa, komunikacji, współpracy i aktywnego uczestnictwa w samorządzie uczniowskim. Spotkanie zgromadziło uczniów z różnych klas, którzy mieli okazję wspólnie pracować nad tymi kluczowymi umiejętnościami.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych sesjach, które obejmowały prezentacje, ćwiczenia grupowe i dyskusje. Tematyka dotyczyła zarządzania samorządami uczniowskimi, organizacji wydarzeń szkolnych, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnej atmosfery w szkole.

Dzięki takim warsztatom uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, nabyć cenne doświadczenie i stać się bardziej świadomymi członkami społeczności szkolnej. Te umiejętności nie tylko wpływają pozytywnie na ich życie szkolne, ale także stanowią solidne fundamenty dla ich przyszłej kariery zawodowej.

Fot: Filip Poumian

Opis: ZSOIT13

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022- 2033) Komitet do spraw Pożytku Publicznego w ramach projektu Młoda Inicjatywa.