Szkolenie dla grup pomocowych Widzę – Rozumiem – Reaguję

Zapraszamy na szkolenie “Widzę – Rozumiem – Reaguję” organizowane przez Akademię Samorządów Uczniowskich przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Wrocławia.

Szkolenie skierowane jest do szkolnych grup wsparcia mających na celu jak najszybsze włączenie młodzieży z Ukrainy we wrocławskie życie szkolne.

Szkolenie potrwa dwa dni i będzie realizowane w trzech grupach (każda grupa w innym terminie). Jeden dzień obejmuje 7-godzinne warsztaty w formacie wykładu interaktywnego i szkolenia warsztatowego. Będą one ukierunkowane na wspieranie rozwijania kompetencji społecznych w kierunku rozpoznawania trudnych sytuacji w środowisku rówieśniczym i stosowne działanie w sytuacji kryzysowej. Poprowadzi je Life&NGO coach, moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Drugi dzień obejmuje działania komplementarne do warsztatów.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/Kzw71V5nuxRnsYjW8. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@akademiasu.org.pl. W formularzu znajdują się szczegóły wydarzenia, w tym terminy.

Zespół Akademii Samorządów Uczniowskich i Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia