Konsultacje z Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego: Jak działać w Samorządzie Uczniowskim.

Kolejna edycja Konsultacji!