WARSZTATY

Warsztaty dla szkolnych grup wsparcia

maj-czerwiec 2022r.

Po wybuchu wojny w Ukrainie nasi członkowie i wolontariusze zaangażowali się wsparcie osób, które przyjechały do naszego kraju zza wschodniej granicy. Nie poprzestaliśmy jednak na indywidualnych działaniach.
We współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia i Młodzieżową Rada Miasta Wrocławia zorganizowaliśmy kompleksowe szkolenie dla szkolnych grup wsparcia uczniów z Ukrainy. W trzech turach zrealizowaliśmy 7-godzinne warsztaty ukierunkowane na wspieranie rozwijania kompetencji społecznych w kierunku rozpoznawania trudnych sytuacji w środowisku rówieśniczym i stosowne działanie w sytuacji kryzysowej według osi widzę – rozumiem – reaguję. Przygotowaliśmy także dodatkowe moduły wzmacniające rezultaty szkolenia - moduł poświęcony stosownemu działaniu pod presją i w sytuacjach stresowych, a także dodatkowe konsultacje w formie Q&A. Szkolenie poprowadził Life&NGO coach, moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka Dawid Radomski.
W szkoleniach wzięło udział 85 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych.
Zadanie publiczne było finansowane ze środków Gminy Wrocław
wroclaw_wbsu

P1100434
P1100436
P1100437
P1100438
P1100443
previous arrow
next arrow
P1100434
P1100436
P1100437
P1100438
P1100443
previous arrow
next arrow