WARSZTATY

Warsztat "Dobre słowo"

4 marzec 2020r.

Pierwszy Warsztat Akademii Samorządów Uczniowskich odbył się 4 marca 2020 roku w siedzibie stowarzyszenia TRATWA i był on drugim wydarzeniem zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie. Warsztat był kierowany zarówno do przedstawicieli wrocławskich samorządów uczniowskich jak i ich opiekunów.

Celem warsztatu było stworzenie możliwości zdobycia przez młodych aktywistów praktycznych umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów społecznych, w szczególności dotyczących planowania projektów, organizacji pracy i zarządzania zespołem projektowym - kompetencji szczególnie istotnych zarówno w codziennej działalności w szkole, jak i dalszej karierze zawodowej.

Podczas warsztatu uczestnicy przy wsparciu tutorów z ASU oraz organizacji pozarządowych opracowali pięć projektów przewidziany do wdrożenia w ich szkołach, w ramach w kampanii ,,Dobre słowo”.

Jest  to kampania miejska na rzecz działania przeciw mowie nienawiści we Wrocławiu. Kampania polegała na przeprowadzeniu w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku różnych działań, których celami było przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców – w tym do osób, które są podatne na radykalizację. Cele kampanii zostały określone na podstawie opublikowanego w listopadzie 2019 r. raportu Centrum Interwencji Socjologicznych (Collegium Civitas) opracowanego wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednostką koordynującą przedsięwzięcie było Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Wielokultury Wrocław) we współpracy z Fundacją Dom Pokoju (www.wielokultury.wroclaw.pl).

Do udziału w Warsztacie zgłosiło się 21 wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Po przywitaniu uczestników i krótkim wprowadzeniu przez Prezesa ASU Pawła Kierakowicza, uczniowie zostali podzieleni na 5 grup projektowych.

Mieli oni dwie godziny na opracowanie swoich projektów od podstaw. Każdej grupie został przydzielony opiekun, koordynujący ich pracę.

Dla opiekunów SU zaplanowaliśmy natomiast wykład, który prowadziła Maria Adamiec z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz panel dyskusyjny dotyczący samorządności uczniowskiej i aktywności obywatelskiej młodych ludzi.

Wypracowane plany projektów przez międzyszkolne grupy zostały zrealizowane we współpracy z tutorami już po zakończeniu Warsztatu.

Działalność trzech grup projektowych można śledzić w social mediach.

PARTNERZY ORAZ PATRONI WYDARZENIA

250198210_2933127873618006_4511089502995815661_n

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław.

PMP_0046
PMP_0111
PMP_0183
PMP_0241
PMP_0263
PMP_0274
PMP_0296
PMP_0516
PMP_0498
PMP_0319
PMP_0557
PMP_0569
PMP_0599
PMP_0639
PMP_0760
PMP_0584
PMP_0590
PMP_0471
PMP_0413
PMP_0386
PMP_0414
PMP_0396
PMP_0374
PMP_0371
PMP_0353
PMP_0357
PMP_0193
previous arrow
next arrow
PMP_0046
PMP_0111
PMP_0183
PMP_0241
PMP_0263
PMP_0274
PMP_0296
PMP_0516
PMP_0498
PMP_0319
PMP_0557
PMP_0569
PMP_0599
PMP_0639
PMP_0760
PMP_0584
PMP_0590
PMP_0471
PMP_0413
PMP_0386
PMP_0414
PMP_0396
PMP_0374
PMP_0371
PMP_0353
PMP_0357
PMP_0193
previous arrow
next arrow