Młodzi solidarni z Ukrainą

Manifestacja w imię solidarności z młodymi obywatelami Ukrainy. Oddolna inicjatywa zrzeszająca organizacje pozarządowe z Wrocławia, w samym centrum – przy pręgierzu na rynku. Udział w Manifestacji zadeklarowało kilkanaście organizacji z Dolnego Śląska.

Poniżej harmonogram wydarzenia przedstawiony przez Stowarzyszenie “Dla Polski”

18:00 – rozpoczęcie

18:02-18:10 – hymn Polski i hymn Ukrainy

18:10 – przemówienie konsula Ukrainy

18:20 – 18:40 – przemówienia przedstawicieli młodzieży

Po wydarzeniu można wziąć udział w części dodatkowej

19:00 – msza św. w maciejówce

Bądźmy solidarni i pokażmy, że młodzi Dolnego Śląska potrafią się zorganizować aby symbolicznie wesprzeć naszych wchodnich przyjaciół! Nie zapomnijcie o flagach Polski oraz Ukrainy, do zobaczenia!

Organizacje, które zadeklarowały swoją obecność:

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR

NZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

NZS Uniwersytetu Wrocławskiego

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Stowarzyszenie Młodych Patriotów

Fundacja Szkoła 2.0

Stowarzyszenie Dla Dobra Publicznego

Klub Socjologii Ekonomicznej

Koło Nauk Społecznych UWr

Sapere Aude

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Społecznymi UWr

Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Młody Dolny Śląsk

Koło Młodych Politologów UWr

Forum Młodych PiS Wrocław