Wrocławski Budżet Samorządów Uczniowskich w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV

🦝 SUszop otwarty w Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej🦝

Check lista:

✅ Spółdzielnia uczniowska

✅ Autorskie projekty i logo

✅ Sklep z merchem szkoły

🦝Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego projektu i chcielibyśmy pogratulować Rada Samorządu Uczniowskiego LO XIV oraz jej opiekunom (Pani Małgorzata Bąk-Chudecka, Pani Daria Murlikiewicz i Pan Maciej Milo). Oczywiście nic nie udało by się bez wsparcia Pani Dyrektor Anny Maćkowskiej

❗Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować gościom, którzy przybyli na oficjalne otwarcie SUszop’u:

🏅Ewa Wolak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

🏅 Ewa Szczęch – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w Departamencie Edukacji

Nas godnie reprezentował Paweł Kierakowicz – prezes stowarzyszenia 👑